برای طراحی وب سایت چه میزان زمان مورد نیاز است؟

برای طراحی وب سایت چه میزان زمان مورد نیاز است؟برای طراحی وب سایت چه میزان زمان مورد نیاز است؟

طراحی وب سایت بر اساس حجم پروژه، از دو تا شش هفته بعد از تحویل کامل مطالب بصورت دیجیتالی توسط مشتری به صورت آزمایشی راه اندازی میشود.

پس از رفع اشکالات احتمالی، در فضای اصلی بارگذاری میشود.

در مورد سایتهای دارای صفحات پیچیده و یا پروژه های بزرگ پس از بررسی کامل نیازهای مشتری در طرح پیشنهادی برنامه زمان بندی شده ای پیشنهاد و پس از توافق اجرا خواهد شد.

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد